Jak to pod šerákem bylo dřív

Historie domu 

 

S historickým názvem “U Kanónu” patřil náš dům vždy k významným místům v obci Lipová – lázně. Původ stavby se datuje do 18. století a je spojen s rodinou Johanna Schrotta, zakladatele zdejších Schrottových lázní.

Později dům sloužil také jako obecní kino, hostinec a společenská místnost. Hostinec byl situován v dnešním apartmánu číslo jedna. Paměti místních obyvatel nám dokazují, že dům vždy patřil mezi oblíbené centrum dění a zábavy. Fotografie pamatuje i kuželkárnu, která se však bohužel nedochovala.

Muži z Jesenicka, kteří se podíleli v rámci české armády na tažení proti Napoleonovi v bitvě u Lipska 1813 se tady scházeli, aby hodovali, vzpomínali, nebo zakládali veteránské spolky.

Na počátku 20. století tady majitelé před námi provozovali obecní hostinec, a v domě začali pomalu budovat první apartmány. Nám se jej podařilo úspěšně koupit na konci roku 2019. Rozhodli jsme se dokončit původní záměr, a dům jsme přestavěli na apartmánový dům. Rekonstrukce takto velkého a především starého objektu je náročná, a dokončovací práce v některých částech ještě pokračují.

Naším hlavním cílem je zachovat kouzlo domu, které je spojeno s dlouhou a zajímavou historií. Tomu přispívá také vhodné zasazení do reliéfu okolní krajiny a samozřejmě řemeslné zpracování a design nešetřící na materiálech, ani prostoru.

Historické informace a fotografie nadále kompletujeme a velmi rádi je s vámi budeme sdílet.

Rezervace